de nl fr

De volgende afsprakenn

Over ons

De jazzmuziek moet in de toekomst een hoger aanzien krijgen in de Euregio Rijn-Maas.

Dit was doelstelling in 2001 van de jazzclubs van Aachen, Düren (2x), Eschweiler, Jülich, Würselen uit Duitsland, Verviers uit België en de jazzclubs van Heerlen en Vaals uit Nederland en zij hebben daarvoor de overkoepelende samenwerking "Euregiojazz" opgericht. Allen hebben allemaal dezelfde insteek: de jazzmuziek te bevorderen en te verbreden. Waarom dan niet gemeenschappelijk?

Een 7 tal vergaderingen hebben geleid tot een overeenstemming in de tekst van de samenwerkingsovereenkomst. Deze werd in de drie talen vervaardigd en op 23 april 2002 in Vaals officieel in de raadszaal van het gemeentehuis ondertekend. Daarvoor kreeg men de uitnodiging van burgemeester Monique Quint die als gastvrouw de jazzliefhebbers van de aangesloten verenigingen toesprak.
Het is verheugend dat men van de stad Aachen een subsidie voor de gemeenschappelijke flyer heeft ontvangen. Ook hier openen zich nu deuren, die tot voor kort gesloten waren en het is voor Euregiojazz te hopen, dat dit voorbeeld opgevolgd zal worden.

Bild: Gründungsversammlung der EuregioJazz Arge am 23. April 2002 im Rathaus von Vaals (NL)

Zijn er tegenwoordig nog grenzen?
Ja die zijn er, met name op belastinggebied zijn er in de drie verschillende landen 3 verschillende belastingsystemen en hoe kan men daar mee omgaan? Uitwisseling van dergelijke problemen komt nu goed van de grond.
Als voorbeeld: De jazzclub uit Verviers kan voor een bepaalde dag een grote artiest tegen een lage prijs engageren en die artiest wil in het weekend het dubbele bedrag ontvangen, dan kan gemeenschappelijk worden "ingekocht". Dit betekent twee optredens tegen dezelfde prijs, take it or leave it. Of: Een jazzclub uit Duitsland vraagt naar de ervaring van een Nederlandse jazzclub met een Nederlands orkest. Zo zijn er tal van synergie effecten die de kwaliteit van de jazz in onze 'Euregio' zullen doen verhogen.
Inmiddels zorgen elf clubs met méér dan 800 leden voor jaarlijkse toeschouwersaantallen van méér dan 300.000 bezoekers bij de diverse evenementen in de euregio.
Alleen hieruit blijkt al dat de jazzmuziek in al zijn vormen door de jaren heen overeind is gebleven en bij jong en oud nog steeds aanslaat.
Maar dit betekent ook dat de bundeling een maatschappelijke vrijetijdsfactor van formaat vormt. Als afzonderlijke club was het nagenoeg onhaalbaar voldoende aandacht van de pers te krijgen. Met deze gemeenschappelijke aantallen is de media eerder geneigd de 'broodnodige' publiciteit te geven. Wij willen mensen uit heel Europa samenbrengen.